De Johanna Catharina een paltrokmolen.

Deel 03 gaat over het maken en plaatsen van de zaagslede's, de zaagramen, het plaatsen van het krabbelrad, de winderijen en de hijskraan.

De zaagslede's worden gebruikt om de stammen op te leggen, vast te binden en voorwaarts te bewegen naar de zagen.

Het krabbelrad wordt gebruikt om de zaagslede voorwaarts te bewegen, dmv een krabbelrad een krabbelas en een rondsel wordt de zaagslede bij elke opwaartse beweging van het zaagraam een paar mm naar voren getrokken richting zaagbladen.

De winderijen zorgen ervoor dat de zaagslede weer terug getrokken kan worden.

Met de hijskraan worden de stammen uit het water gehesen en op de zaagslede gelegd.