Fase 3 de kerk, toren met verhoogd schip en zijbeuken.

Deel 3 laat een van de aanpassingen van de kerk zien.

In de loop van de 12de eeuw nam de bevolkingsgroei sterk toe. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan verhoogde voedselopbrengsten door de ontginning van woeste gronden en de toepassing van verbeterde landbouwtechnieken.

Het gebruik van de keerploeg en de eg zorgden er voor een hogere opbrengst van de akkers.

Hoewel over die periode niets bekend is over de toestand in Deurne mogen we aannemen dat Deurne heeft geproļ€teerd van die ontwikkelingen.

Vanwege de bevolkingsgroei werd de kerk uit de 12de eeuw te klein en werd besloten deze kerk in het midden van de 14de eeuw
te vergroten door het bestaande schip van de kerk te verhogen en te voorzien van zijbeuken.

Niet alleen in Deurne maar in heel Brabant werden in die periode veel nieuwe kerken gebouwd of bestaande kerken vergroot in gotische stijl.

In Peelland werden deze kerken gekenmerkt door naast de hoog geplaatste ramen in het schip blinde nissen te plaatsen die wit
werden geschilderd (z.g. flankeernissen).