Holten's Molen, genoemd naar de familie Holten die de molen bouwde, is een unieke molen in West-Europa. Als enige molen in dit gebied kon de molen tussen 1909 en 1944 drie taken uitvoeren, namelijk hout zagen, graan malen en olie slaan. De molen werd in 1890 gebouwd als korenmolen door Louis Holten. Drie jaar later werd er de houtzaagfunctie aan toegevoegd, waarna de molen de unieke uitbreiding tot drieledige molen in 1909 onderging met een olieslagerij.

Na 1944 raakte de molen in verval. De houtzaagfunctie bleef zichtbaar in de vorm van het naastgelegen, en nog altijd bestaande bedrijf Houthandel Holten.

Ten slotte werd de molen in 1969 door brand getroffen, waarna de kapconstructie moest worden verwijderd. De molen werd daarna twee decennia aan haar lot overgelaten en de molenbelt raakte begroeid.

In 1989 werd Stichting Holten's Molen opgericht met het doel de molen te behouden. De gemeente Deurne had immers al een sloopvergunning aangevraagd, waardoor de molenromp ernstig werd bedreigd. Het lukte de stichting vervolgens voldoende financiële middelen in te zamelen voor herbouw van onder meer kap (1994), bovenas (1997) en wieken (1998).

Geert van den Boomen was 14 jaar voorzitter van de stichting en drijvende kracht achter de restauratie.

De restauratie van de molen werd in september 2008 voltooid met de oplevering van de houtzagerij.

Daarmee heeft de restauratiefase in totaal 19 jaar geduurd.

Holten's Molen is een uniek museum voor kleinschalige dorpsindustrie uit de eerste helft van de vorige eeuw.
Met zijn graanmaalderij, olieslagerij en loonzagerij geeft Holten's molen een unieke blik op het leven en het werk in de Peelregio uit die tijd.