Fase 2 de kerk, toren met schip

Deel 2 laat de bouw van de toren en het 1e schip zien.

De kerk die omstreeks 1250 in de plaats kwam van de romaanse zaalkerk kreeg een toren.

In vergelijking met de grootte van het kerkgebouw was het een hele grote toren gebouwd in een
overgangsstijl tussen Romaans en Gotiek.

Romaans zijn de ronde boogjes, gotisch de deur en de galmgaten.

De grote van de toren diende om indruk te maken maar was vooral bedoeld voor de kerkklokken.