De paltrokmolen is als windmolen een zeldzaamheid in Nederland. Er resteren er nog slechts 5. Ook in Duitsland komen paltrokmolens voor, echter zonder de kenmerkende 'vleugels'. De Nederlandse paltrokmolen is altijd een zaagmolen, dit in tegenstelling tot de Duitse.

Kenmerkend voor de paltrokmolen is dat zij een doorontwikkeling is van de standerdmolen. De standerd is hier echter als koningsstijl een vast onderdeel van de constructie geworden en staat op de koning, die over de kruisbalken ligt.

We zijn druk bezig met de animatie van de Paltrokmolen, als voorbeeld gebruik ik foto's van de Gekroonde Poelenburg uit Zaanse Schans en van de Paltrokmolen Mijn Genoegen in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

Ook mede dankzij tekeningen die ik heb gekregen van Peter van Sloten, het zijn tekeningen van het "Amsterdams Wapen".

Peter heeft deze molen in miniatuur gebouwd en hem de "De Grijsaerdt" genoemd.

Mijn Paltrokmolen gaat de "Johanna Catharina" heten genoemd naar mijn moeder.

Het is een paltrok-houtzaagmolen, dus een groot raam met twee zaagramen en een pompraam.