Fase 1 de kapel

Deel 1 laat de bouw van de 1e kapel zien.

De tufstenen kerk uit de 11de eeuw.

In de 10de eeuw veranderde ook de betekenis van het kerkgebouw, het werd van een gebouw om de liturgie te vieren
tot een huis van God en ook een statussymbool van de gemeenschap.

Voor een huis van God was het beste niet goed genoeg en het beste was steen, in dit geval tufsteen.

Bovendien boden stenen kerken veiligheid en bescherming tegen overvallen door roversbenden.

Tufsteen was duur en moest van ver worden aangevoerd, vanuit de Eifel.

In april 1963 zijn bij de aanleg van kanalen voor de luchtverwarming in onze kerk resten van de fundering van een romaans kerkje gevonden.

Het was een beperkte opgraving omdat men vertraging van de restauratie van de kerk wilde voorkomen.

Er zijn enkele foto’s van gemaakt maar opmetingstekeningen zijn niet teruggevonden in de archieven.